ปั๊มดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำ

ปั๊มน้ำดับเพลิงหาบหาม 25 แรงม้า ตู้ดับเพลิง บานประตูเปิด-ปิด 80*100*35 เซนติเมตร ปั๊มน้ำดับเพลิง 900 GPM เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ปั๊มดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า 45 กิโลวัตต์ ปั๊มดับเพลิง Cummins 4BTA3.9-C100 UL/NFPA20 ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ Submersible การใช้ค่า Factor F ในการคิดราคากลาง ปั๊มดับเพลิงเครื่องยนต์ Cummins 4BTA 3.9-C100/ 750GPM เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 3000 GPM เครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม BJD18 ปั๊มดับเพลิง ดีเซล 80 แรงม้า R4105AZLD
สินค้าที่คุณเคยดู