ปั๊มดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำ

ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล 750GPM งานติดตัังระบบท่อดับเพลิง 5 นิ้ว หน่วยเป็น (เมตร) ท่อหนา 4.5 มม. ปั๊มหอยโข่ง 8 นิ้ว การใช้ค่า Factor F ในการคิดราคากลาง เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 900GPM ตู้ดับเพลิง บานประตูเปิด-ปิด 80*100*35 เซนติเมตร ปั๊มดับเพลิง Cummins 4BTA3.9-C100 UL/NFPA20 ปั๊มดับเพลิง 11 แรงม้าดีเซล ปั๊มดับเพลิงเครื่องยนต์ Cummins 4BTA 3.9-C100/ 750GPM ปั๊มน้ำดับเพลิงหาบหาม 25 แรงม้า เครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม BJD18
สินค้าที่คุณเคยดู