ปั๊มดับเพลิง,เครื่องสูบน้ำ

จ้างเหมา ติดตั้งสปริงเกอร์ดับเพลิง มาตรฐาน UL ปั๊มดับเพลิง ดีเซล 80 แรงม้า R4105AZLD ท่อยางส่งน้ำ 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร รับติดตั้งท่อดับเพลิง ท่อ 10 นิ้ว ปั๊มดับเพลิงหาบหาม ฮอนด้า 25 Hp รับติดตั้งท่อดับเพลิง ท่อ 6 นิ้ว เครื่องสูบน้ำดีเซลหอยโข่ง 12 นิ้ว วาล์วประตูน้ำ ระบบดับเพลิง ขนาด 6 นิ้ว ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 6 เมตร พร้อมหน้าแปลน PN10 หนา 40 ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 16 นิ้ว 4 เมตร งานติดตัังระบบท่อดับเพลิง 5 นิ้ว หน่วยเป็น (เมตร) ท่อหนา 4.5 มม. ปั๊มดับเพลิงดีเซล หาบหาม
สินค้าที่คุณเคยดู